SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA

Nabízíme školení svářečů v certifikované svářečské škole v několika úrovních. Od základního zaškolení až po možnost získání oprávnění svářeče dle:

 • ČSN 05 0705 základní kurzy svářečů
 • ČSN EN ISO 9606-1 (evropský svářeč ocelí)
 • ČSN EN ISO 9606-2, 3, 4 a 5 (svářeč neocelových kovů)
 • ČSN EN 14732 (svářečský operátor)
 • ČSN EN ISO 13585 (pájení)

Zaškolení svářeče

Nejnižší úroveň vzdělávání svářeče. Typicky s rozsahem 40 hodin výuky, zahrnující teoretickou a praktickou část zakončenou závěrečnými zkouškami.

Nejčastěji prováděné svářečské kurzy (ostatní dle požadavku zákazníka):

PETROGEN

Zaškolení na řezání a pálení benzinovými párami

ZP 311-2 1.1

Zaškolení pro řezání a pálení kyslíkem

ZP 15-2 1.1

Zaškolení pro řezání plazmou

Základní kurzy

Vzdělávání dle osnov České svářečské společnosti ANB, v rozsahu minimálně 160 hodin.

Nejčastěji prováděné svářečské kurzy (ostatní dle požadavku zákazníka):

ZK 111 1.1

Základní kurz svařování elektrickým obloukem obalenou elektrodou

ZK 135 1.1

Základní kurz svařování tavící se elektrodou v ochranné atmosféře aktivního plynu

ZK 141 1.1

Základní kurz svařování netavící se elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu

ZK 311 1.1

Základní kurz svařování plamenem

Přípravné kurzy pro získání oprávnění svářeče

Nejvyšší úroveň vzdělávání svářeče. Přípravné kurzy pro získání oprávnění svářeče dle ČSN EN ISO 9606-1 a ČSN EN ISO 9606-2, 3, 4 a 5.

Nejčastěji prováděné svářečské kurzy a zkušební svary (ostatní dle požadavku zákazníka):

Úřední kurz svářeče pro ruční obloukové svařování obalenou elektrodou

 • 111 T BW FM1 B t6,3 D48,3 PH+PC (H-L045) ss nb
 • 111 T BW FM4 S t12,5 D108 H-L045 ss nb
 • 111 T BW FM4 B s12,5 D108 H-L045 ss nb

Úřední kurz svářeče pro ruční obloukové svařování odtavující se elektrodou v ochranné atmosféře aktivního plynu

 • 135 P BW FM1 S t12 PF ss nb
 • 135 T BW FM1 S t12,5 D48,3  H-L045 ss nb
 • 135 T BW FM4 S t6,3 D48,3  H-L045 ss nb
 • 135 T BW FM4 S t12,5 D108 H-L045 ss nb

Úřední kurz svářeče pro ruční obloukové svařování neodtavující se elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu

 • 141 T BW FM4 S s6,3 D48,3 H-L045 ss nb
 • 141 T BW FM4 S s12,5 D108,0 H-L045 ss nb
 • 141 T BW FM6 S s6,3 D48,3 H-L045 ss nb
 • 141 T BW FM6 S s12,5 D108,0 H-L045 ss nb

Úřední kurz svářeče pro svařování plamenem

 • 311 T BW FM1 S s4 D48,3 H-L045 ss nb
 • 311 T BW FM1 S s12,5 D48,3  H-L045 ss nb
 • 311 T BW FM4 B s12,5 D108 H-L045 ss nb

Kurzy pro automatizované svařování

Kurzy svářečů pro automatizované procesy svařování dle ČSN EN ISO 14732 a to především pro metody svařování 121, 135 a 141 a skupiny přídavných materiálů FM1 až FM8.

Obnovování oprávnění svářeče

Veškeré svářečské zkoušky je nutné periodicky obnovovat. U zaškolení a základních kurzů je interval platnosti zkoušky stanoven na období dvou let a prodlužuje se doškolením a přezkoušením z bezpečnostních ustanovení.

Zkoušky úředních svářečů s osvědčením dle ČSN EN ISO 9606-1, 2, 3, 4 a 5 a jsou platné na období tří let za předpokladu, že svářeč prokáže, že v rozsahu platnosti uvedené zkoušky svařoval a toto pověřená osoba potvrdí každých šest měsíců do osvědčení o zkoušce svářeče.

Zkoušky úředních operátorů a seřizovačů s osvědčením dle ČSN EN ISO 14732 platí 6 let za předpokladu, že svářečský operátor a svářečský seřizovač prokáže, že v rozsahu platnosti uvedené zkoušky svařoval a toto pověřená osoba potvrdí každých šest měsíců do osvědčení o zkoušce svářeče.

Průběh školení

Teoretická výuka probíhá v učebně za pomoci audiovizuální techniky s max. kapacitou 24 frekventantů (s možností rozšíření na 36).

Praktická výuka probíhá ve svařovnách rozdělených podle prováděné metody svařování na svařovnu plamenem, elektrickým obloukem obalenou elektrodou a svařovnu elektrickým obloukem v ochranných atmosférách Ar a směsných plynech Ar + CO2.

Významnou součástí procesu výuky svářečů je průběžná a zejména závěrečná kontrola svařovaných vzorků ve firemní zkušebně NDT. NDT není součástí svářečské školy.

Zkušebna NDT je akreditovanou zkušební laboratoří č. 1236 (ČIA). Kvalifikovaní technici NDT jsou držiteli platných certifikátů vydaných Certifikačním sdružení pro personál-APC po splnění certifikačních požadavků standardů Std-301/E/95, Std-201/E/95 a ČSN EN 473. Ke zkouškám se využívá zejména metoda RT (rentgenový přístroj ERESCO 42 MF - SEIFERT, průmyslové filmy AGFA).

Tisk