HSEQ je naší největší prioritou

Společnost má certifikovaný integrovaný systém řízení, který zahrnuje oblasti:

Integrovaný systém řízení je zaveden na všech útvarech společnosti od přezkoumání smlouvy, přes sledování jakosti dodaných materiálů a služeb, až po zabezpečení veškerých parametrů výrobku nebo služby požadovaných zákazníkem a dokumentovaných kontrolními činnostmi, včetně kontrolních činností odborníků nezávislých organizací technického dohledu (ITI apod.)

V oblasti Environmentu (ochrany životního prostředí) se snažíme o otevřenou informační politiku a komunikaci se zaměstnanci, zákazníky, obchodními partnery, zájmovými skupinami, veřejností a orgány státní správy. Cílem je trvalá péče o minimalizaci negativního vlivu na životní prostředí, včetně hospodaření se surovinami.

Naším cílem v oblasti BOZP je neustálé vyhledávání rizik, jejich odstraňování a minimalizace tak, aby jejich působení na zaměstnance bylo co nejmenší a byly vytvářeny co nejlepší podmínky pro výkon práce jednotlivých pracovních činností. Již samotné pracovní prostředí údržby realizované v chemické výrobě, energetice a příbuzných odvětvích je vysoce rizikové a tak oblast BOZP má při práci nejvyšší prioritu.

Integrovaná příručka

Integrovaný systém řízení je ve společnosti zaveden a neustále zlepšován s cílem udržení důvěry našich současných, ale i budoucích zákazníků v kvalitu našich výrobků a poskytovaných služeb.

Náš systém plně akceptuje, rozvíjí a uplatňuje požadavky managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2015, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001:2007 včetně požadavků SCCP version 2011 a environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2015, ověřovaný specialisty nezávislých organizací odborného dohledu (TÜV SÜD Czech, ITI, apod.).

V rámci systému jsou integrovány i požadavky významných procesních norem, např. management svařování dle ČSN EN ISO 3834-2, výroby ocelových konstrukcí dle EN 1090-1:2009, A1:2011 apod. a dále ostatních právních požadavků.

Jednotlivé části integrovaného systému prochází ověřováním od organizací, které jsou akreditovány v příslušných oborech.

Zelená linka

Součástí otevřené informační politiky je "zelená linka" zaměřená na kompletní certifikovanou oblast integrovaného systému řízení za účelem prokazatelného příjmu a zdokumentování informací, požadavků od zákazníků, obchodních partnerů, zájmových skupin, veřejnosti a orgánů státní správy.

Součástí "zelené linky" je tento e-mail: info.bisczech*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com a telefon +420 476 456 602, prostřednictvím kterého se můžete obrátit na odpovědné zaměstnance se svými připomínkami, upozorněním či podněty. Všechny tyto informace zpracujeme a vyřídíme.

Proces povolení k práci
Pracujme bezpečně s pracovním povolením
Tisk