Bilfinger podporuje technické vzdělávání

06.11.2019

Přibližně 650 žáků z osmých tříd ZŠ z Mostu od února do konce měsíce června navštívilo Tréninkové centrum společnosti Bilfinger Industrial Services Czech, s.r.o.

Tato akce byla pořádána v rámci podpory technického a polytechnického vzdělávání a jejím smyslem bylo cílit na žáky základních škol a vzbudit u nich zájem o studium středních škol s technickým zaměřením.

Společnost Bilfinger nezvolila klasický formát exkurzí, kdy se žáci pouze dívají na chod podniku. Naopak využila možnosti moderního Tréninkového centra ve Velebudicích, které svým charakterem umožňuje, aby si žáci mohli určité věci sami vyzkoušet a osahat.

Ve svářečské škole jim bylo ukázáno svařování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře a potom měli žáci možnost si vyzkoušet utahování šroubových spojů. Velmi atraktivní záležitostí byla možnost vyzkoušet si evakuaci osob z uzavřených prostor vyprošťovacím postrojem.

Společnost Bilfinger se tak stala další odpovědnou společností, které není lhostejný současný stav nedostatku kvalifikované pracovní síly na trhu práce.